Uw caravan, boot of vouwwagen kunt u op elke gewenste dag ophalen. Stuur een mail naar info@caravanstallingambacht.nl met uw naam, stallingsnummer en ophaaldag.

Let op: Uw aanvraag dient minimaal 2 dagen voor onze openingsdag  binnen te zijn.( woensdagavond / zaterdag ) 

Wilt u uw caravan voor het ophalen laten wassen voor €29,95? dan kunt u dit aan geven in de mail.